Per 1 januari 2019 heeft Lenz+Partner GmbH, een 100% dochter van de vwd group, de facturering overgenomen van de firma Abonnementenland. Abonnementenland heeft tot 31 december 2018 alle facturen in opdracht van Keyword BV verstuurd. 

Gelden die aan abonnementenland zijn (of nog worden) betaald voor abonnementen die tot in 2019 doorlopen worden automatisch overgedragen aan Lenz + Partner GmbH (L+P). L+P zal u aan het einde van uw abonnementsperiode factureren voor verlenging.  

Voor vragen over wijzigingen en uitbreidingen van Wall Street Pro 5 abonnementen kunt u bellen met Wall Street Pro software- en salessupport: +31(0)72 582 1250

Leveringsvoorwaarden Keyword BV      Privacyverklaring