Privacyverklaring

 

Keyword Info Systems BV

 

E-mail: office@keyword.nl

 

Keyword doet haar uiterste best om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Keyword kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen herkennen als individu (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Keyword vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

 

Keyword verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Keyword kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 

1. Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Er bestaan winkels en webshops die Keyword producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Keyword. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.

 

2. Informatieberichten: om berichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen hiervan (met inbegrip van informatie over Keyword, zijn producten en diensten).

 

Keyword kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Keyword, met inbegrip van het aanbieden van de Keyword sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

 

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, inclusief een redelijke termijn na het laatste contact, om een functionele bedrijf-klant relatie te waarborgen.

 

Keyword slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Keyword. Keyword volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.

 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunt u doen naar het e-mail adres office@keyword.nl .

 

Als u meent een geschil te hebben met Keyword betreffende uw privacy dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

 

Copyright 2019 Keyword Info Systems BV